C / Kurs zaawansowany
Programowanie offline


Grupa docelowa:
Szkolenie zaawansowane z programowania offline jest przeznaczone dla programistów wdrażających nowe maszyny i stanowiska zrobotyzowane, a także dla technologów i inżynierów procesu, którzy będą programować roboty w trybie offline, z wykorzystaniem modelowania CAD.

Zakres i plan:
Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia dot. programowania robotów ABB offline: przede wszystkim modelowanie CAD w śRODOwisku Robot Studio, budowa wirtualnych stanowisk z robotami ABB, wykonywanie symulacji i testów wdrożeniowych. Szkolenie jest prowadzone z użyciem oprogramowania do obsługi robotów ABB offline. W przypadku udostępnienia robota ABB, wykonywane symulacje i programy są testowane na rzeczywistej maszynie.

Realizacja:
Szkolenie jest realizowane w siedzibie klienta, lub w warsztacie firmy Pan Robot. Każdy z uczestników powinien być wyposażony we własny laptop. Optymalna wielkość grupy szkoleniowej to 2 - 3 osoby szkolone.