Usługi serwisowe, takie jak wsparcie techniczne i przeglądy okresowe robotów mogą być realizowane w ramach umów serwisowych.
Umowa serwisowa jest wygodna zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas - ponieważ pozwala na dokładne zaplanowanie i wycenienie usług i konserwacji robotów w długim horyzoncie czasowym.
Standardowa umowa serwisowa trwa 3 lata, jest to czas w którym wykonujemy większość prac serwisowych na robotach ujętych umową.
Przeglądy robotów różnią się od siebie, w zależności od interwałów wymiany mediów smarnych, pasków, baterii i innych części eksploatacyjnych.
Każdy robot ma własną historię, a koszt wykonania konserwacji może być inny każdego roku, ponieważ większość wymian odbywa się w cyklu kilkuletnim, lub w określonych interwałach, liczonych w faktycznie przepracowanym przez robota czasie - wg. licznika przepracowanych godzin.

O ile coroczny przegląd podstawowy jest konieczny, by wykonać podstawowe prace eksploatacyjne i dokładną inspekcję stanu technicznego robota - to co kilka lat, lub co kilkanaście tysięcy przepracowanych godzin należy wymienić media smarne. Osobne kilkuletnie interwały dotyczą baterii, akumulatorów, pasków, wentylatorów i okablowania. Zalecenia techniczne i czasy poszczególnych wymian są różne dla każdego z producentów i dla różnych typów robotów.

Koszty pełnych przeglądów z dodatkowymi wymianami mogą znacznie przewyższyć koszty przeglądu podstawowego.
Z tego powodu umowa serwisowa wydaje się doskonałym rozwiązaniem dla klientów zamawiających regularne serwisy robotów.

Umowa serwisowa z zasady usztywnia koszty corocznego serwisu robotów - ponieważ koszt realizacji wszystkich czynności serwisowych jest uśredniany i każdego roku konserwacja kosztuje tyle samo.
Dodatkową zaletą jest stały koszt pozostałych usług serwisowych - prac planowanych, programowania, napraw i usuwania awarii. Koszt tych usług nie zmienia się przez 3 lata.

W ramach dodatkowej usługi dla klientów z umowami serwisowymi - wprowadziliśmy Hot-Line, czy wsparcie telefoniczne przy usuwaniu awarii robotów poza normalnymi godzinami pracy i gwarancję reakcji i przyjazdu serwisu na miejsce awarii w określonym, krótkim czasie.

W ramach umów serwisowych zapewniamy naszym klientom:

  • Wsparcie telefoniczne Hotline, czynne poza godzinami normalnej pracy
  • Określony czas reakcji na awarię i wezwanie serwisowe
  • Ryczałtowe rozliczanie usług serwisowych
  • Stałe koszty serwisu przez cały okres umowy

Jeśli jesteś zainteresowany umową serwisową – skontaktuj się z nami przez formularz lub telefonicznie.