A / Kurs podstawowy
Obsługa i podstawy programowania


Grupa docelowa:
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które w przyszłości będą pracować z robotami spawalniczymi ABB/Kuka. Operatorzy robotów, technolodzy i inżynierowie procesu będą wykorzystywać wiedzę nabytą podczas szkolenia do programowania nowych detali i do poprawy jakości obecnej produkcji.

Zakres i plan:
Szkolenie obejmuje zagadnienia podstawowej obsługi i programowania robotów ABB/Kuka z dodatkowym zakresem materiału dotyczącym obsługi procesów spawania. Zwiększona ilość ćwiczeń praktycznych w stosunku do innych kursów ma przygotować uczestników głównie do tworzenia własnych programów spawalniczych i do wykonywania korekt istniejących programów. Dodatkowy zakres materiału obejmuje również wprowadzenie do aktualnie używanych interfejsów spawalniczych i pozycjonerów obrotowych, które nie występują w robotach ze standardową konfiguracją.

Realizacja:
Szkolenie jest realizowane w siedzibie klienta, na udostępnionym przez klienta robocie. Główną zaletą tego rozwiązania jest poznanie przez uczestników maszyny, na której będą pracować w przyszłości. Optymalna wielkość grupy szkoleniowej do ćwiczeń praktycznych to 2-3 osoby szkolone jednocześnie.

Kurs trwa 4 dni.